Yargıtay’dan ısırık kararı

Dairenin kararına nazaran, 2011’de Isparta’daki bir iş yerinde ustabaşı olarak çalışmaya başlayan kişi, 2017’de çalışanlardan biri ile arbede etti. Ustabaşı iş yeri tarafından hengame ettiği bireyle birlikte işten çıkarıldı.

İş yerinde uzun yıllar çalıştığını, daha evvel hiçbir çalışanla tartışmadığını, arbededen sonra savunması alınmadan işten atıldığını belirten ustabaşı, iş akdinin feshinin haksız olduğunu savunarak, kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla çalışma alacaklarının ödenmesi istemli dava açtı.

Yargılama sırasında iş yeri, davacı ustabaşının arbede sırasında elindeki taşla karşısındaki bireye vurmaya çalıştığını ve kolunu ısırdığını, öbür şirket çalışanların da hengameyi gördüğünü ve olayın tutanak altına alındığını savundu.

Her iki taraftan da savunma istenmesine karşın davacının savunma vermediğini ileri süren davalı şirket, şirketin prestijinin zedelendiğini ve eşit süreç unsuruna uygun olarak hengameye karışan iki kişinin de iş mukavelesinin feshedildiğini belirtti.

Yargılamayı yapan lokal mahkeme, hengamede birinci olarak karşı tarafın davacı ustabaşına saldırdığına dikkati çekti ve ustabaşının iş akdinin feshinin haklı sebebe dayanmadığına hükmetti. Davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığını belirten ve davacıya da fazla mesaiye ait ödeme yapıldığının şirket tarafından ispatlanamadığını tespit eden mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar verdi.

İstinaf istemi üzerine belgeye bakan Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi ise olay nedeniyle davalı şirketin iş mukavelesini feshetmesini haklı buldu, mahallî mahkemenin kararını kaldırdı ve davanın reddini kararlaştırdı.

Temyiz istemi üzerine dava belgesini inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, oy birliğiyle istinaf kararının yerinde olduğuna ve kararın onanmasına hükmetti.

ISIRMADA “AŞIRILIK” DEĞERLENDİRMESİ

Dairenin kararında, arbede sırasında davacının başka emekçinin kolunu ısırdığı hatırlatılarak, şu değerlendirmeye yer verildi:

“Tutanaklar ile sabit olduğu üzere, davacı ile başka dava dışı çalışan ortasında sataşmanın tesirine nazaran davacının ısırma aksiyonunda aşırılık kelam konusu olup bu durumun iş yeri nizamını olumsuz tarafta etkilediği ve iş kontratının işverence feshinin haklı nedene dayandığı kabul edilmelidir. Öte yandan, işverence davacıyla birlikte arbedenin tarafı olan öteki emekçi de işten çıkarılarak eşit süreç borcuna riayet edilmiştir. Belge kapsamına uygun münasebetlere dayanan davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddine ait Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 10. Hukuk Dairesi kararının yol ve kanuna uygun olduğu değerlendirilmiştir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir