Karımın yarı çıplak fotoğraf paylaşması hoşuma gitmiyor: Ama ben kimim ki ona karışayım!

2000'lerin başında magazin basınının manşetlerinden hiç inmeyen bir isimdi... Evvel müzik dünyasındaki başarısı ve süratli yükselişiyle konuşuldu. Bir anda tahminen kendisini bile şaşırtan ve belirli ki başını döndüren bir süratle tepeye çıktı. Ancak erken yaşta ulaştığı bu şöhret ona hiç yaramadı. Genç yaşında evlenip anne oldu ama bu da ona yaramadı. Sonunda süratli gece hayatı, berbat alışkanlıkları, meskenine ambulans çağrılmasına neden olan ruhsal çöküntüleri derken hem hayatı hem mesleği zirve taklak gitmeye başladı. Denetimden çıkmış hayatı yasal olarak babasının ellerine teslim edildi. Kısa bir müddet evvel bundan da kurtuldu ve yaptığı evliliğin mutluluğuna, yeni kocasının aşkına sığındı. Ancak büsbütün uslanıp uslanmadığını sorarsanız katiyetle hayır!