Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu

ANKARA (İGFA) – Cumhuriyetin birinci yıllarında yapılan 1927 yılı genel nüfus sayımı sonucuna nazaran, 13 milyon 648 bin 270 kişi olan Türkiye nüfusu, yıllar içinde daima artma eğilimi göstererek 2021 yılında 84 milyon 680 bin 273 bireye ulaştı.

Cinsiyete nazaran nüfusun dağılımına bakıldığında, Cumhuriyetin birinci yıllarında evvelki savaş devrinin de tesiriyle bayan nüfus erkek nüfustan fazla iken yıllar içinde bayan ve erkek nüfus çabucak hemen eşit büyüklüğe ulaştı. Erkek nüfus 1927’de 6 milyon 563 bin 879 kişi iken 2021 yılında 42 milyon 428 bin 101 kişi oldu. Bayan nüfus ise 1927’de 7 milyon 84 bin 391 kişi iken 2021 yılında 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu.

Türkiye’nin nüfus artış suratı yıllara nazaran incelendiğinde, 1935 yılında binde 21,1 olan yıllık nüfus artış suratının 2021 yılında binde 12,7 olduğu görüldü.

TÜRKİYE NÜFUSUNUN YAŞ YAPISI DEĞİŞTİ

TÜİK bilgilerine nazaran Türkiye’nin 1935, 1960, 2000 ve 2021 yılı nüfus piramitleri incelendiğinde, sıhhat alanında kaydedilen gelişmelere, hayat standardının ve refah seviyesinin artmasına bağlı olarak doğurganlık ve ölümlülük suratlarının azalması ve doğuşta beklenen hayat mühletinin artması ile nüfusun yaş yapısının hal değiştirdiği görüldü. Bu duruma bağlı olarak yaşlı nüfus artmış, ortanca yaş yükselmiş, çocuk ve gençlerin toplam nüfus içindeki oranı azalırken; Türkiye, oransal olarak yaşlı nüfus yapısına sahip ülkelere nazaran hala genç bir nüfus yapısına sahip olsa da, yaşlı nüfus sayısal olarak epey fazla olduğu belirlendi.

Nüfusun yaş yapısının değerlendirilmesinde kullanılan kıymetli göstergelerden biri olan ortanca yaş, Türkiye’de 1935 yılında 21,2 iken 2021 yılında 33,1 oldu.

ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUSUN ORANI YÜZDE 67,9’A YÜKSELDİ

Ülkemizde 1935 yılında yüzde 54,7 olan çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş kümesindeki nüfusun oranı, yıllar içinde artarak 2021 yılında yüzde 67,9’a ulaştı.

Ülkemizde yıllara ve cinsiyete nazaran uygar durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranının bayanlara nazaran daha yüksek olduğu, bayanlarda ise eşi ölenlerin ve boşananların oranının erkeklerden daha fazla olduğu görüldü.

Türkiye’de okuma yazma bilmeyenlerin oranı 1935 yılında yüzde 80,8 iken bu oran yıllar içinde daima düşme eğilimi göstererek 2021 yılında yüzde 2,5’e düştü.

2021 YILINDA 2 MİLYON 777 BİN 797 KİŞİ VİLAYETLER ORTASINDA GÖÇ ETTİ

Türkiye’de 2007-2008 periyodunda yüzde 3,18 olan vilayetler ortası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde inişli ve çıkışlı bir seyir izleyerek 2021 yılında yüzde 3,28 oldu. Başka bir sözle Türkiye’de 2021 yılında 2 milyon 777 bin 797 kişi vilayetler ortasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,5’ini erkekler, yüzde 52,5’ini ise bayanlar oluşturdu.

Türkiye’de ikamet eden nüfusun yüzde 3,7’sinin yurt dışı doğumlu olduğu görüldü.

Doğum yeri yurt dışı olanlar içinde Bulgaristan doğumlular birinci sırada yer aldı.

EN TANINAN BEBEK İSMİ ERKEKLERDE YUSUF, KIZLARDA ZEYNEP OLDU

Ülkemizde 2021 yılında doğan bebeklere verilen isimler incelendiğinde, erkeklerde Yusuf, kızlarda ise Zeynep isminin birinci sırada yer aldığı görüldü. Türkiye nüfusu içinde cinsiyete nazaran en çok kullanılan isimler incelendiğinde ise erkeklerde Mehmet, bayanlarda da Fatma isminin birinci sırada olduğu gözlendi.

TÜİK datalarına nazaran, 2021 yılında işgücüne katılma oranı yüzde 51,9 olurken, istihdamın yüzde 57,7’si hizmet kesiminde yer aldı. İstihdam edilenler içinde fiyatlı yahut yevmiyeli olarak çalışanların hissesi yüzde 71 oldu.

Öte yandan hanehalkı büyüklüğüne nazaran istihdamdaki kişi sayısı incelendiğinde, yalnız yaşayanların yüzde 60,4’ünün, 2 kişilik hanelerin yüzde 44’ünün, 3 kişilik hanelerin yüzde 14,1’inin istihdamda yer almadığı görüldü. Başka yandan 4 kişilik hanelerin yüzde 47’sinde istihdamda sadece 1 kişi, yüzde 34,3’ünde ise 2 kişi olduğu görüldü. Doğum yeri yurt dışı olanların işgücüne katılma oranı yüzde 44,3 oldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir