Torba teklife ’41 madencinin yakınına maaş’ da eklendi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, AK Parti’nin Meclis’e sunduğu 23 unsurluk ‘Vergi Adap Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ görüşüldü.

Teklifin ‘Alevilik’le ilgili unsurları kabul edildikten sonra kalan unsurlar de AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla komiteden geçti.

ANKA’nın aktardığına nazaran teklife, Amasra’daki maden faciasında hayatını kaybeden 41 madenciler için unsur eklendi. Buna nazaran; maden faciasında hayatını kaybeden 41 personelin genel sıhhat sigortası dahil toplumsal güvenlik primlerine dair bütün borçları silinecek. Kazada hayatını kaybeden madencilerin yakınlarına aylık bağlanacak. Bağlanan aylıklara ait primlerin eksik kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak.

‘FİYAT İSTİKRAR KOMİTESİ’

Muhalefetin, Merkez Bankası’nın vazifesi olduğunu belirttiği fiyat istikrarının sorumluğu, teklifin 10’uncu unsuruyla kurulacak olan Fiyat İstikrar Komitesi’ne verilecek. Fiyat istikrarını sağlamakla misyonlu Merkez Bankası’nın Lideri da bu komitenin üyesi olacak.

Daha evvel bu komiteye ait Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa’ya alışılmamış bulunarak iptal edilmişti. Yüksek Mahkeme, Anayasa’nın “Kanunla düzenlenmesi gereken bahislerde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamaz” kararına atıf yapmıştı. Yüksek Mahkeme ayrıyeten, komitenin ülke için kritik değere sahip şirketlerin iştirak yapılarında yurt içi üretimin sürekliliğini ve ulusal güvenliği riske atabilecek değişikliklere ait yapılacak süreçler konusunda karar alma yetkisini Anayasa karşıt bulmuştu.

Teklifle getiriler düzenlemeler şöyle:

– Kamu Vazifelileri Sendikaları ve Toplu Kontrat Kanunu’na süreksiz bir unsur ekleniyor. Buna nazaran; konusu hata teşkil etmemek ve mutlaklaşmış bir yargı kararına müstenit olmamak kaydıyla toplumsal istikrar tazminatı ödendiği tespit edilen vilayet özel yönetimleri, belediyeler, büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlar ile bunların üyesi olduğu mahalli yönetim birliklerinin yetkili yahut vazifeli olan sorumluları hakkında, yapılan ödemeler nedeniyle idari yahut mali yargılama ve takibat yapılamayacak, başlamış olanlar süreçten kaldırılacak.

– Teklifle kamu ihale uzman yardımcılığına atanacaklarda, atama imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmaları kuralı aranacak.

– Kamu İhale Heyet kararı yeterince zorlayan sebepler yahut yükleniciden kaynaklanan kusur nedeniyle idarece feshedilen mukaveleler nedeniyle iade edilen bedelin uygulanmasında ortaya çıkan faiz ve yargılama masraflarının on binde 5’i yükleniciden tahsil edilecek.

– Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinde gerçekleştirilebilecek süreçlerin kapsamı da genişletilecek. Düzenleme ile Kamu İhale Şurası kararları sonucunda müracaat sahibinin tüm argümanları bakımından haklı bulunması durumunda da eşit muamele prensibi gözetilerek müracaat bedelinin iade edilebilmesine imkan sağlanıyor.

– Ülke iktisadının milletlerarası rekabetçiliğin geliştirilmesi, ekonomik büyümeye katkı sağlanması, ülkeye döviz girdisi sağlanarak ekonomik istikrarın korunması ve istihdam imkanlarının artırılması hedefiyle yeni bir teşvik getiriliyor.

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA DÜZENLEME

– Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılacak değişikliğe nazaran; iştirakçi evrakı alarak İstanbul Finans Merkezi (İFM) bölgesinde faaliyette bulunan kurumların, bilhassa bu faaliyet kapsamında yurt dışından satın alınan malları Türkiye’ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından yahut yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden sağladıkları yararın yüzde 50’si kurumlar vergisinden muaf olacak.

– Bu indirimden yararlanılabilmesi için karın, elde edildiği hesap periyoduna ait yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması, aracılık faaliyetine ait malların satıcısı ve alıcısının Türkiye’de olmaması kaidesi aranacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı sıfıra kadar indirmeye yahut bir katına kadar artırmaya yetkili olacak.

AYM’NİN İPTAL ETTİĞİ DÜZENLEMEDEKİ BOŞLUĞUN GİDERİLMESİ İÇİN UNSUR

Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen Harika Hal Kapsamında Kimi Önlemler Alınması Hakkında Kanun Kararında Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun’un “Muvazaalı Evre İşlemleri” başlıklı hususu, kanun boşluğunun giderilmesi için tekrar düzenleniyor.

Buna nazaran; Ceza Muhakemesi Kanunu’nun şirket idaresi için kayyım tayinini düzenleyen hususu uyarınca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığı şirketlerde, soruşturmanın başladığı tarihten 19 Temmuz 2018’e kadar iştirak hisse ve haklarına ait olarak şirket ortakları tarafından yapılmış periyot ve temlik süreçleri, Fon Konseyi’nce muvazaalı kabul edilmesi halinde geçersiz sayılacak ve Fon’un talebi üzerine ticaret sicilinden terkin edilecek.

Geçersiz sayılma sürecine karşı ilgililerce, bildiriden itibaren bir ay içinde şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde dava açılabilecek. (HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir