Şehzade Korkut’un İkinci Bayezid’i baz alarak yazdığı kitap: Siyasetin Ahlak Eleştirisi

Osmanlı hanedanının önemli bir üyesi olmasının yanı sıra 15. ve 16. yüzyılların ilim, sanat ve siyaset hayatında etkili olan isimler arasında yer alana Şehzade Korkut, yaşadığı dönemde şahit olduğu siyasi olayları şeriatın süzgecinden geçirerek eleştirmektedir.

Şehzade Korkut, eleştiriler içeren bu eserini babası Sultan II. Bâyezid’e hitaben kaleme almıştır.

Genellikle şairlikleriyle bilinen Osmanlı hanedan üyelerinin aksine önemli bir alim olan Şehzade Korkut, şiir dışında eserler veren tek Osmanlı hanedan üyesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir ilk…

Arapça olarak kaleme alınan ve orijinal adı Da’vetü’n-Nefsi’t-Tâliha İle’l-A’mâli’s-Sâlih olan bu eser Siyasetin Ahlâkî Eleştirisi adıyla ilk defa Türk okuyucusuyla buluştu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir