Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edildi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre İstanbul’un Adalar ilçesi (Prens Adaları) ile Balıkesir’in Erdek ve Marmara ilçeleri sınırlarındaki mevcut her ölçekteki plan, plan kararları ve projeler konusunda söz konusu KHK hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılamayacak. Bölgedeki faaliyetlerle ilgili tedbirlerin alınması, kontrolü ve izlenmesi yetkisi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait olacak.

İNŞAATI DEVAM EDEN RUHSATLI YAPILAR

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde bu kararın yayımı tarihinden önce onaylı planlarına veya mevzuata uygun olarak ruhsatı alınmış ve inşaatı su basman seviyesinde tamamlanmış yapıların inşaatına ruhsat ve eklerine göre devam edilecek. Bölgede noktasal ve/veya yayılı olarak atık su deşarjları, debisine bakılmaksızın deşarj standartları sağlanarak yapılacak.

FAALİYETLER KOORDİNELİ İLGİLİ BAKANLIKLARLA YÜRÜTÜLECEK

Söz konusu bölgede harekât eğitim sahaları ile askeri yasak ve güvenlik bölgelerinde yürütülecek faaliyetler, Milli Savunma Bakanlığı ile koordineli olarak yürütülecek. Ayrıca 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 618 sayılı Limanlar Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Limanlar Yönetmeliği ile belirlenen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı veya liman başkanlıklarına verilen görev, yetki ve sorumluluklar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla koordineli olarak yürütülecek.

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde su ürünlerinin istihsaline yönelik olarak 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’yla Tarım ve Orman Bakanlığına verilen görev, yetki ve sorumluluklar da Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli olarak sürdürülecek.

Özel Çevre Koruma Bölgesi ne demek?

Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması (Barselona), sözleşmesinin taraf ülkelere getirdiği bir yükümlülük gereği ülkemiz ve dünya ölçeğinde ekolojik öneme haiz ancak sanayi, turizm ve yapılaşma gibi baskılar nedeniyle bozulma veya yok olma riski altında oldukları için Bakanlar Kurulu Kararı ile özel koruma altına alınan alanlardır.

Türkiye’deki Özel Çevre Koruma Bölgeleri

Bölge İsmi İlan Tarihi Alanı
(Km2)

Nüfus/

2009
(Kişi)
Alanın Türkiye
Yüzdesi
Gökova 05.07.1988 1092,79 8.314 %0,14 Köyceğiz-Dalyan 05.07.1988 461,46 31.938 %0,059 Fethiye-Göcek 05.07.1988 805,37 105.303 %0,103 Patara 02.03.1990 197,10 24.499 %0,025 Kaş-Kekova 02.03.1990 257,83 1.594 %0,033 Göksu Deltası 02.03.1990 228,5 28.658 %0,029 Belek 21.11.1990 111,79 19.696 %0,014 Saros Körfezi 22.12.2010 730,21 6.861 %0,093 Foça 21.11.1990 71,44 27.074 %0,009 Datça-Bozburun 21.11.1990 1443,89 26.324 %0,185 Pamukkale 21.11.1990 66,56 8.464 %0,008 Gölbaşı 21.11.1990 273,94 91.630 %0,035 Ihlara 21.11.1990 54,64 6.107 %0,007 Tuz Gölü 02.11.2000 7414 335.853 %0,951 Uzungöl 07.01.2004 149,12 2.772 %0,019 Finike Denizaltı Dağları 16.08.2013 11228,85 0 %1,440 Salda Gölü 15.03.2019 295,63 7506 (2018) %0,037 Karaburun-Ildır Körfezi 15.03.2019 946,56 11303(2018) %0,121 TOPLAM 25829,68 %3,31

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir