Etik Kurulu’ndan memurlara sosyal medya uyarısı

Üyeleri ve başkanı cumhurbaşkanı tarafından seçilen ve atanan, kamu görevlilerinin uymaları gereken etik davranış ilkelerini yönetmeliklerle belirleme ve uygulama görevlerini gözeten T.C. Kamu Görevlileri Etik Kurulu, “Kamu Görevlilerinin Sosyal Medya Kullanımında Gözetmesi Gereken Etik İlkeler”i, kurulun 2021/81 sayılı İlke Kararı ile belirledi. Karar, 30 Nisan 2021 tarihinde 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İnsan Hakları Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu koordinasyonunda uygulamaya konulan “İnsan Hakları Eylem Planı” çerçevesinde alındı.

İlke kararında, “Bireylerin düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri sosyal medya platformlarında, etik dışı tutum ve davranışlardan kaçınmaları büyük önem arz etmektedir” denildi.

Sosyal medya etik ilkeleri, tarafsızlık, kurum itibarını koruma, çıkar çatışmasında kaçınma, kamu hizmetine ayrılan zamanda sosyal medya kullanımı, paylaşılan bilginin içeriği, insan haklarına saygı, kurumsal sosyal medya hesabının kullanımı ve yöneticilerin sorumluluğu başlıkları altında sıralandı.

“KAMU GÖREVLİSİ SİYASİ TARAFSIZLIĞINI KORUMAYA ÖZEN GÖSTERMELİ”

Tarafsızlık başlığı altında kamu görevlisinin, kamu politikaları hakkında kamuya açık yorumlar yaparken veya bunlar hakkındaki kamuoyu tartışmalarına katılırken yürüttüğü göreve ilişkin tarafsızlığını tehlikeye atan davranışlardan kaçınılması gerektiği belirtildi.

Kamu görevlisinin bireyler arasında dil, ırk, etnik köken, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, servet, medeni hâl, sağlık durumu, engellilik, yaş, kılık ve kıyafet benzeri nedenlerle ayrımcılık yapmaması gerektiği vurgulandı.

Kamu görevlileri için, “Siyasi tarafsızlığını korumaya özen göstermeli, kamu hizmetinin tarafsızlığına şüphe düşürecek şekilde, herhangi bir siyasi parti veya girişimin lehine veya aleyhine kampanya yürütmemeli, yorum, paylaşım ya da faaliyette bulunmamalıdır” denildi.

“UZMANLIK ALANINDA KONUŞABİLİR”

Kamu görevlilerinin kişisel sosyal medya hesaplarında, uzmanlık alanı çerçevesindeki görüşlerini, itibarı üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak ve kanıtlara dayalı olarak ifade edebileceği vurgulandı.

“PAYLAŞIMLARINDA TOPLUM YARARI GÖZETMELİ”

Kamu görevlilerinin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ilgili olarak, “Sosyal medyada bilginin işlenmesi kapsamında, bilginin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmeli ve bilgi kirliliğine yol açmamalıdır. Sosyal medya kullanımlarında şiddet veya cinsel içerikli ve benzeri rahatsız edici gönderilerden kaçınmalıdır. Paylaşımlarında toplum yararını gözetmelidir” denildi.

Resmi kurumların sosyal medya hesapları için “Şahsi menfaat, siyasi veya felsefi düşünce ve benzeri amaçla hareket etmemelidir” uyarısı yapıldı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir