Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yerli üretim korunacak

2023 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na küresel anlamda yaşanan güçlüklerin yurt içine de etkili olmaya devam edeceğini aktararak hedefleri bir bir açıkladı.

Programa göre, gelecek yıl enerji ithalatında kademeli düşüş ve seyahat gelirlerinde artış beklentisiyle birlikte cari işlemler dengesinde iyileşme yaşanması hedefleniyor.

Küresel etkiler ihracata yansıyacak

Programda başta jeopolitik gerilimler ve parasal sıkılaştırıcı politikalar olmak üzere küresel gelişmelerin dış talep üzerinde yaratacağı baskılayıcı etkinin, ihracatta ivme kaybına neden olabileceği değerlendiriliyor.

İhracatı artırmak için pazar rehberleri yapılacak

Programda yer alan hedeflere göre, ihracatçıların istifadesine sunulmak üzere Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamındaki ülkelere yönelik pazara giriş bilgilerini içeren rehberler oluşturulacak.

Hizmet ihracatına danışmanlık desteği

Hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri kapsamında, ihracata hazırlık aşamasındaki firmaların uluslararası rekabetçiliklerini geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile desteklenmeye devam edilecek.

Fuar katılımı destekleri

Hizmet sektörlerinde yer alan firmalara Turquality programı kapsamında, fuar katılımı, yurt dışı birim açma, kurumsal kapasite geliştirme, reklam-tanıtım, danışmanlık destekleri sağlanmaya devam edilecek ve etkileri artırılacak.

Yerli üretim korunacak

İthalatın yerli üretim üzerinde neden olduğu zarar ve tehditlere karşı uluslararası yükümlülükler çerçevesinde yerli üretimin korunması sağlanacak.

Denetimler etkinleştirilecek

Türk tarım ürünlerinin uluslararası piyasalardaki imajını iyileştirip muhafaza etmek amacıyla, konjonktürel gelişmeler de dikkate alınarak, geleneksel tarım ürünleri ihracatına yönelik gerçekleştirilen ticari kalite denetim sıklıkları değiştirilerek, denetim daha etkin yapılacak.

Serbest ticaret anlaşmalarının kapsamının genişletilecek

Ekonomide rekabetçiliğin ve verimliliğin artması, tercihli pazara giriş imkanlarının geliştirilmesi için makroekonomik hedefleri destekleyici yeni serbest ticaret anlaşmaları müzakere edilecek ve yürürlükteki serbest ticaret anlaşmalarının kapsamının genişletilmesi sağlanacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir