Cennet Koyunda neler oluyor

Bodrum’un en pahalı alanları ortasında yer alan Cennet Koyundaki araziyi Özelleştirme İdaresi’nden satın alan Cengiz İnşaat, Danıştay kararına karşın villa ve otel inşaatına başlıyor. Bulgari ile projeye başlayacak olan Cengiz İnşaat basında yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

DANIŞTAY İKİ KERE İPTAL KARARI VERDİ

Arazinin kendilerine ilişkin olduğunu tez eden vatandaşlar satış ihalesinin iptali ve yürütmenin durdurulması için dava açmışlardı. Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti 2016 yılında aldığı kararla davacıları haklı bularak satış sürecinin iptaline karar vermişti.
Buna karşılık Özelleştirme Yüksek Heyeti 28 Nisan 2017 tarihinde “Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti’nin satış iptali kararı ile ilgili olarak bir süreç yapılmamasına ve taşınmazların geri alınmasına yönelik rastgele bir süreç tesis edilmemesine” karar verdi.
Özelleştirme Yüksek Heyeti’nin bu kararı Danıştay 13. Yönetimi’nin 7 Kasım 2019 tarihli kararı ile iptali edildi. Bu iptal kararı, Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti’nin 11 Haziran 2020 tarihli kararı ile katılaştı. Lakin bu kararlar uygulanmadı ve arazi hâlâ Cengiz İnşaat’ın mülkiyetinde…
Cennet Koyu’nda geliştirilen projeye reaksiyonların artması ve Bodrum sakinlerinin hareket yapması üzerine Cengiz İnşaat bugün bir açıklama yaptı.
Cengiz İnşaat tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

1. Şirketimizin Cennet Koyunda sahip olduğu arazi Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gölköy, Göl Mahallesi 107 Ada 1 parselde (eski 423 parsel) kayıtlı bulunan taşınmazdır. Bu taşınmaz, Maliye Hazinesi’ne aitken, 01.06.2010 tarih ve 2010/31 sayılı Özelleştirme Yüksek Şurası kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Özelleştirme kapsamına alınma kararına karşı açılan dava, Danıştay tarafından reddedilmiştir ve bu karar katılaşmıştır. Bodrumlu kimi vatandaşların özelleştirme ihalesi öncesinde Osmanlı tapusundan kaynaklı olarak yerde hak savları olmuş ise de Kadastro Mahkemesinde görülen bu dava, Hazine lehine mutlaklaşmış ve arazi, bu dava sonucunda Hazine ismine tescil edilmiştir.

“277 MİLYONA ALINDI”

2. Parselin bulunduğu alan, 1990’lı yıllardan beri imar planlarında turizm alanı olarak belirlenmiş olup Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı da 2012 yılında buna nazaran yeni bir imar planı hazırlamıştır ve bu imar planı hala yürürlüktedir. Bu imar planı hazırlandıktan sonra tescilli sit statüleri ile birlikte taşınmazın özelleştirme ihalesi yapılmış ve taşınmaza 277.000.000-TL (o dönemki kur ile 152 milyon ABD Doları) teklif veren Alıcı, ihaleyi kazanmıştır. İhale sonrasında Alıcı’nın sahip olduğu bir şirket olan Bodrumbir Turizm Yatırım A.Ş. ile Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı ortasında Satış Mukavelesi imzalanmıştır.

“DANIŞTAY KARARI ETKİLEMİYOR”

3. İhale sürecinin iptali için Danıştay’da idari davalar açılmış ise de o periyotta taşınmazın tapudan zamanını önleyecek bir yürütmenin durdurulması yahut iptal kararı verilmemiş ve Bodrumbir A.Ş., ihale bedelini ödeyerek taşınmazın tapusunu devralmıştır. Bodrumbir A.Ş. daha sonra Şirketimiz Cengiz İnşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınmış ve taşınmazın mülkiyeti bu halde Şirketimize intikal etmiştir.
4. Kamuoyunda son periyotta yer alan paylaşımların bilakis şu anda bu mevzu hakkında Danıştay’da devam eden rastgele bir dava bulunmamaktadır. Özelleştirme ihalesinin iptaline ait olarak taşınmazın Alıcı’ya döneminden çok sonra verilmiş olan Danıştay kararı, hukuken Şirketimizin parseldeki mülkiyet hakkını etkilememektedir.

“ARKEOLOJİK BULUNTU YOK”

5. Arazinin tapusunun Şirketimize zamanından sonra 2013 yılında, arsa üzerindeki muhtemel yapılaşma alanında 157 başka noktada sondaj yapılmış ve sondaj sonucunda; Bodrum Kaymakamlığı Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından yerle ilgili 24.01.2014 tarihli bir rapor hazırlanmıştır. Rapora nazaran, sondaj yapılan bu 157 noktanın hiçbirinde rastgele bir arkeolojik buluntuya rastlanmamıştır. Bu raporda ayrıyeten toplumsal medyada paylaşılan ve Şirketimizin parselinden çıktığı argüman edilen buluntuların parselde gerçekleştirilen bir sondaj ya da hafriyatta ortaya çıkmadığı kesin olarak tespit edilmiştir.

İMAR DURUMU

6. Ayrıyeten parselin yapılaşmaya şu anda açıldığı ve imar planının Mahkemece iptal edildiğine ait savlar gerçek dışıdır. Gerçekten üstte bahsedildiği üzere arazinin geçerli imar planı, özelleştirme ihalesinden evvel 2012’de yapılmış olup katılaşmıştır ve hala yürürlüktedir. Özelleştirme ihalesinden sonra arazinin imar durumunda rastgele bir değişiklik yapılmamıştır.
7. Yerdeki 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli olan kısım başka bir parsel olarak tapuya tescil edilmiştir. Kanun gereği bu 1. Derece arkeolojik sit alanında rastgele bir yapılaşma zati mümkün değildir. Bu sit alanı Şirketimizce tıpkı halde korunacaktır.

FOTOĞRAF İTİRAZI

8. Toplumsal medyada yer alan ve ormanlık olarak görünen Cennet Koyu fotoğrafı, Şirketimizin parseline ilişkin değildir. Şirketimizin parseli ormanlık alan olmayıp ekteki fotoğrafta da görüldüğü üzere taşlık arazidir ve bu nedenle, parselde gerçekleşecek projede rastgele bir ağaç bölümü kelam konusu değildir. Sit statülerine ve imar planına uygun olarak gerçekleştirilecek bu proje kapsamında parsele 50.000 adet ağaç dikilecektir. Parselde gerçekleştirilecek projede, yürürlükte bulunan imar planı kararlarına, ilgili resmi kurum kararlarına, sit mevzuatı ile ilgili öbür mevzuata uygun davranılacak olup Şirketimiz, kamuoyunu her basamakta bilgilendirecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir