5’inci Yargı Paketi görüşmeleri sürüyor

TBMM Adalet Komisyonu’nda 5’inci Yargı Paketi’nin görüşmeleri sürüyor. Teklifte imzası olan AKP Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, 5’inci Yargı Paketi adı altında 8 ayrı kanundan oluşan teklifin 54 maddeden oluştuğunu, düzenlemenin en önemli başlıklarını ise İcra ve İflas Kanunu’nda yapılan değişiklikle, boşanan eşler arasında çocuk teslimine ilişkin düzenlemelerin olduğunu söyledi.

İcra İflas Kanunu ile borçlu ve alacaklı arasındaki hassas menfaat dengesinin korunacağını amaçladıklarını belirten Arslan, “İcra dairelerinin düzenli, uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmasını temin amacıyla iş yoğunluğunun veya personel sayısının fazla olduğu icra dairelerinde Adalet Bakanlığı tarafından icra müdür ve müdür yardımcıları arasından icra müdürünün yetkilerine haiz bir icra başmüdürü görevlendirilebilecek. Bu konuyla ilgili düzenlemeler teklifimizde var” dedi.

Teklifle; iş yoğunluğunun veya icra dairesinin fazla olduğu illerde, ‘icra daireleri başkanlıklarının’ kurulacağını belirten  Arslan, “İcra dairelerinin gözetimi ve denetimini yapmak amacıyla iş yoğunluğunun ve daire sayısının fazla olduğu illerde Adalet Bakanlığı tarafından bir ve birden fazla icra daireleri başkanlığı kurulabilecek. Başkan ve başkan yardımcısı, hakim ve cumhuriyet savcıları arasından görevlendirilecek. İcranın geri bırakılması kararının verilme usulü sadeleştirilmiş, bu amaçla karar verme yetkisi kanun yolu aşamasına göre bölge adliye mahkemeleri ve Yargıtay’dan alınarak takibin yapıldığı yerin icra mahkemesine verilmektedir” şeklinde konuştu.

“MENFAAT DENGESİ KURULACAK”

Yeni düzenleme ile borçlu ve üçüncü şahıs arasında menfaat dengesinin sağlanmasının amaçlandığını kaydeden Arslan, “Hacizli malın derhal muhafaza altında alınmasından kaynaklanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla borçlu ile üçüncü şahısların taşınır malı birlikte ellerinden bulundurmaları, istihkak iddiasında bulundurmaları halinde, istihkak iddiasında bulunan üçüncü kişinin haczedilen malın yedieminliğini kabul etmesi halinde mal muhafaza altına alınmayacak. Ancak, icra mahkemesince takibin devamına karar verilmesi halinde muhafaza işlemi gerçekleşecektir” diye anlattı.

“İCRA SATIŞLARI TAMAMEN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK”

Arslan, hacizli malların satışı ile ilgili şunları kaydetti:

* Hacizli mallarda satış isteme süreleri yeknesak hale getirilmiş, taşınır-taşınmaz ayrımı yapılmadan satış isteme süresi bir yıl olarak belirlenmiştir. Satış işlemlerinin daha hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla düzenlemeler yapılmaktadır.

* Buna göre, satış giderleri tarifeyle belirlenecek, satış talebiyle birlikte kıymet takdiri ve satış giderlerinin tamamı peşin olarak yatırılacak. 1932 yılından beri icra iflas dairelerinde uygulanan fiziki satış usulü kaldırılarak elektronik satış usulü getirilmektedir. Alacaklı ile borçlunun menfaatinin en üst seviyede korunması amaçlanan bu sistemde icra satışları tamamen elektronik ortamda yapılacak.

* Bunun neticesinde, açık artırmalara internete erişim olan her yerden çok daha fazla kişi katılacak. İsteyen herkes açık artırmada kolay ve güvenli bir şekilde teklif verecek, mezat salonlarına gelme ve oradaki teklifleri takip etme ihtiyacı ortadan kalkacak, böylece mahcuz mal veya hak rayiç değerinde satılabilecektir.

“TÜM İŞLEMLER ÜCRETSİZ OLACAK”

Arslan, boşanan ebeveynler arasında yaşanan çocuk teslimine ilişkin de tarihi düzenlemeler yaptıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

* Çocuk Koruma Kanunu’nda icra dairelerinden alınan çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin görev, Adalet Bakanlığı Hizmet Birimi olan Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı taşra birimi olan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlükleri verilmektedir. İşlemler çocuğun üstün yararı gözetilerek psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmeni gibi uzmanlar ve öğretmen marifetiyle gerçekleştirilecek. Tüm işlemler ücretsiz olacak.

* Bu kapsamda harç alınmayacak. Tüm masraflar Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. İşlemler okul, kreş gibi sosyal mekanlarda gerçekleştirilecek. Bu kapsamda tüm kamu kaynakları kullanılacak. Hükümlünün teslim emrine ilk aykırı hareketinde müdürlük, hükümlü hakkında danışmanlık tedbiri uygulanmasını aile mahkemesinden resen talep edecektir.

* Çocuk teslimine dair ilam veya tedbir kararları yükümlü tarafından rızaen yerine getirilmezse, çocuk nerede bulunursa bulunsun müdürlük tarafından alıkonarak hak sahibine teslim edilecektir. Tedbir kararının yerine getirilmesini engelleyenler, ilgilinin şikayeti üzerine disiplin hapsiyle cezalandırılacaktır. Disiplin cezasının süresi, çocuk teslimine muhalefette üç aya kadar, kişisel ilişki kurulmasına muhalefette üç günden on güne kadar olacaktır.

Ardından teklifin geneli üzerine konuşmalara geçildi.

“AĞIR ELEŞTİRİLER YAPMAYACAĞIZ”

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan da ağır eleştiri getirmeyecekleri bir teklif olduğunu belirterek, “İhtiyaçlara binaen, iyi niyetli bir teklif olduğunu söylemem gerekiyor. Ama tabii, her kanunu yaparken istişare etme ihtiyacını göz önüne almadığınız için burada da eleştireceğimiz noktaların çıkmasına neden oluyorsunuz” değerlendirmesinde bulundu.

“TEKLİF BİRÇOK YENİLİK KAZANDIRACAK”

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ise teklifin önemli düzenlemeler içerdiğini belirterek, şunları söyledi:

* Teklifin, İcra ve İflas Kanunu’muza birçok yenilik kazandıracağına şüphe yoktur. MHP olarak, uzun süreden bu yana toplumun kanayan bir yarası haline gelen, ayrılmış anne ve baba arasında, icra yoluyla çocuk teslimini eleştirdik, çözüm önerilerimizi parti olarak daha evvelden dile getirdik ve kayıtlara geçirmiştik.

* Günümüzde boşanmanın sosyal ve psikolojik sorunlarını en ağır hisseden hepimizin bildiği üzere esasen çocuklar olmuştur. Anne ve babasının boşanma nedeniyle çocukluk travması yaşayan çok sayıda çocuğun bulunduğu da yadsınamaz bir gerçektir. DHA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir